Browsing: แกงผักหวานไข่มดแดง

แกงผักหวานไข่มดแดง ผักหวานป่า เป็นพืชผักสมุนไพรไทยชนิดหนึ่ง ที่นิยมนำมารับประทานทั้งในแบบผักปกติและในแบบสมุนไพรเพื่อรักษาโรคต่างๆ ประโยชน์ของผักหวานป่า ผักหวานสามารถนำมาปรุงอาหารได้หลายชนิด เช่น แกงเล…

Read More