Browsing: อาหารแนะนำสำหรับถวายพระสงฆ์

อาหารแนะนำสำหรับถวายพระสงฆ์ เมื่อถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาหรือวันพระ เหล่าพุทธศาสนิกชนจะนิยมทำบุญตักบาตร นับว่าเป็นประเพณีการทำบุญที่สืบทอดต่อกันมาเป็นเวลายาวนาน อาหารที่ใช้ตักบาตรหรือถวายพระนั้นจะปร…

Read More