Browsing: สเต็กเนื้อ

สเต็กเนื้อ เนื้อวัวที่ใช้ทำ มักเป็นส่วนที่เรียกว่า Sirlion ซึ่งเป็นเนื้อที่อยู่เกือบสันหลัง ค่อนมาทางท้ายของตัววัว เพราะว่าเนื้อวัวส่วนนี้ ไม่เหนียว และมีไขมันแทรกอยู่ไม่มากจนเกินไป วัถุดิบ และ ส่วนผส…

Read More