Browsing: สูตรแกงฮังเล

แกงฮังเล สูตรอาหาร เมนูอาหารยอดนิยม สำหรับวันนี้ ขอนำเสนอ อาหารเมืองเหนือ คือ แกงฮังเล เป็นอาหารที่ได้รับอิทธิพลมาจากอาหารพม่า ประเภทแกงรสชาติเค็ม เปรี้ยว มี 2 ชนิด คือ แกงฮังเลม่าน และ แกงฮังเลเชียงแ…

Read More