Browsing: สูตรยำรวมมิตร

ยำรวมมิตร ส่วนผสม เครื่องยำรวมมิตร วุ้นเส้น 100 กรัม กุ้งสด 500 กรัม หมึกกล้วย 500 กรัม หมูสับ 250 กรัม หมูยอ 300 กรัม ไส้กรอก 300 กรัม ปูอัด 100 กรัม มะเขือเทศ 200 กรัม หอมแดง 100 กรัม ขึ้นฉ่าย 50 กร…

Read More