Browsing: สูตรจิ้นลุง

คำว่า จิ๊น เป็นภาษาเหนือทั่วไปหมายถึงเนื้อสัตว์ใด ๆ ก็ตาม ซึ่งจะใช้เป็นคำเรียกนำหน้า เช่น จิ๊นหมู จิ๊นวัว จิ๊นควาย จิ๊นไก่ ฯลฯ ส่วนคำว่า ลุง เป็นภาษาไทยใหญ่ หมายถึง กลม หรือการทำให้เป็นก้อนกลม จิ้นลุง…

Read More