Browsing: วิธีทำแกงอ่อมกบ

แกงอ่อมกบ ส่วนผสม กบ (สับเป็นชิ้น) ตะไคร้ ข่า ใบมะกรูด พริกแห้ง ผักอีเลิด (ใบชะพลู) ผักชีลาว (ผักชีจีน) เกลือ น้ำปลาร้า วิธีทำ 1.สับกบ ให้เป็นชิ้น เล็กๆ 2.ซอยตะไคร้ ข่า ใบมะกรูด 3.ตำเครื่องอ่อม ใส่ตระ…

Read More